Heropstart polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten vanaf 4 mei 2020

Vanaf 4 mei 2020 zullen de ziekenhuizen de ambulante niet-dringende zorg terug opstarten.
Voor onze dienst betekent dit dat de raadplegingen en ambulante onderzoeken (gastroscopie, coloscopie, proctologie,…) opnieuw zullen plaatsvinden.
Om te voldoen aan alle noodzakelijke gezondheidsregels en de regels van social distancing werd onze werking aangepast.

Van U als patiënt vragen we uw medewerking op volgende punten:

 • KOM NIET INDIEN U KLACHTEN HEEFT SUGGESTIEF VOOR COVID-INFECTIE
  Indien u één of meer van volgende klachten heeft: koorts, kortademigheid, hoesten, verlies van reukzin, vragen wij u niet te komen naar onze polikliniek maar contact op te nemen met uw huisarts.
  Indien u positief bent getest voor Covid-infectie dient U uw afspraak voor minstens 14 dagen uit te stellen.

 • KOM OP HET AFGESPROKEN TIJDSTIP
  Om het aantal wachtende patiënten in de wachtzaal te beperken vragen we u zich niet te vroeg, maar ook zeker niet te laat, aan te melden op onze polikliniek.
  Dit betekent dat u ten vroegste 10 minuten voor uw geplande afspraak op onze polikliniek aanwezig bent.
  Hou er rekening mee dat u de toegangscontrole aan het onthaal nog moet passeren en dat u zich nog moet inschrijven.
  Patiënten die zich te laat op de polikliniek aanmelden zullen gevraagd worden telefonisch een nieuwe afspraak te maken.

 • KOM ALLEEN
  Uitzonderingen: patiënten die omwille van fysieke (vb. rolstoel) of mentale beperkingen begeleiding nodig hebben, patiënten die op de raadpleging komen voor bespreken van oncologische behandeling, noodzaak aanwezigheid tolk.

Voor de algemene richtlijnen van het ziekenhuis aangaande toegangscontrole verwijzen we naar www.azturnhout.be/coronavirus

De dienst Maag-, Darm- en Leverziekten dankt u voor uw begrip en medewerking!